0 Comments

Bà Bùi Hải Huyền – Tân Tổng giám đốc tập đoàn FLC

Ngày 18/3, Công ty cổ phần tập đoàn FLC liên tiếp ra 2 thông báo. Một là thông báo về việc bổ nhiệm mới chức danh Tổng giám đốc với bà Bùi Hải Huyền và thông báo chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của bà Hương Trần Kiều Dung.

Theo đó, bà Hương Trần Kiều Dung sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn và chuyển giao công việc cho bà Bùi Hải Huyền – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 19/3.

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, tốt nghiệp cử nhân kinh tế và từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ tháng 12/2015.

Sau khi nhận chức, bà sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến: Hoạch định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; Định hướng, theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh, sản xuất chung của các đơn vị thành viên; Quản lý công tác nhân sự: từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên tại Tập đoàn; các vị trí khác tại Công ty trực thuộc, quản lý theo “Quy định về công tác Quản lý Nhân sự giữa Tập đoàn và hệ thống các Công ty trực thuộc; Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh khu công nghiệp; Quản lý các hoạt động, lĩnh vực khác của Tập đoàn khi chưa phân giao cho các Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra bà Huyền sẽ trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển & quản lý khu công nghiệp FLC.

Đây là những công việc của bà Hương Trần Kiều Dung trong suốt 3 năm hoạt động tại công ty (từ tháng 3/2017).

HĐQT FLC cho biết, nguyên nhân Phó Chủ tịch HĐQT Hương Trần Kiều Dung thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc là để tập trung tham gia và chịu trách nhiệm cho công tác hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là bất động sản. Bà Dung hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của FLCHomes.

HĐQT FLC nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Ban Lãnh đạo Tập đoàn sẽ ngày càng thích ứng, hỗ trợ nhau chặt chẽ trong mọi công việc, nhiệm vụ.

Theo ANTT

Author

eva@pressvn.com