Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách áp đặt án tù đối với những người bị kết tội “làm tổn thương cảm xúc của người dân Trung Quốc”.

Theo sửa đổi đề xuất, những người bị kết tội xúc phạm đến cảm xúc quốc gia thông qua các biểu tượng, lời nói, biểu tình hoặc các phương tiện khác sẽ phải chịu án tù hai tuần, theo các báo cáo.

“Một báo cáo chi tiết ghi lại các sửa đổi và bất kỳ bản dự thảo sửa đổi nào cuối cùng sẽ được trình bày để xem xét cho Ủy ban Thường vụ, tuân thủ các kênh pháp lý đã thiết lập,” Quốc hội Nhân dân nói về luật vào thứ Hai.

Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc hội Nhân dân đang cố gắng dập tắt sự phản đối của công chúng đối với sửa đổi như hiện tại, đảm bảo với người dân Trung Quốc rằng ý kiến phản hồi đang được xem xét trước khi bản dự thảo cuối cùng.

“Chúng tôi chân thành hoan nghênh ý kiến của công chúng về dự luật thông qua các kênh bình thường. Những ý kiến đó là những biểu hiện cụ thể về sự quan tâm và tham gia có trật tự của quần chúng vào công việc lập pháp quốc gia, điều này có ý nghĩa quan trọng đáng kể,” Quốc hội Nhân dân nói.

Cơ quan lập pháp tiếp tục, “Các cơ quan pháp chế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cẩn thận sắp xếp và nghiên cứu tất cả các loại ý kiến do công chúng và các bên liên quan đưa ra về dự luật được tham vấn, bao gồm cả ý kiến và đề xuất về các điều khoản đã thu hút sự chú ý, đề xuất xử lý thích hợp.”

Các nhà phê bình cáo buộc sửa đổi quá mơ hồ trong các định nghĩa của nó, trao thêm quyền lực chưa từng có với các hướng dẫn không xác định trong tay các quan chức.

Sửa đổi dự thảo xác định sáu loại vi phạm sẽ “làm tổn thương” cảm xúc của quốc gia.

Các hành vi vi phạm sẽ không được phân loại là tội phạm – thay vào đó, các hành vi vi phạm sẽ được coi là vi phạm.

Author

eva@pressvn.com