Thậm chí, một nhóm tỷ phú “ưu tú hơn” còn thu được kết quả đặc biệt tốt. Mười người thuộc nhóm giàu nhất thế giới đã “giàu” hơn 490 tỷ USD so với đêm bầu cử 2016 – một số tiền còn cao hơn cả tổng tài sản của các tỷ phú Nga gộp lại.

Nhiều người trong số này đã tạo dựng tài sản của họ trong nhiều thập niên, dưới thời các tổng thống và quốc hội của cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ, và họ đã rất giàu có trước khi ông Trump thắng cử.

Dưới đây là 10 tỷ phú Mỹ kiếm được nhiều nhất kể từ khi ông Trump thắng cử (giá trị tài sản ròng tính đến ngày 19/10/2020):

Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 189 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +121 tỷ USD

Elon Musk

Giá trị tài sản ròng: 90 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +79 tỷ USD

Steve Ballmer

Giá trị tài sản ròng: 73 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +44 tỷ USD

Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng: 96 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +44 tỷ USD

Dan Gilbert

Giá trị tài sản ròng: 44 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +39 tỷ USD

Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 117 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +35 tỷ USD

Anh em nhà Walton

Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 67 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +33 tỷ USD

Jim Walton

Giá trị tài sản ròng: 67 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +32 tỷ USD

Rob Walton

Giá trị tài sản ròng: 66 tỷ USD

Lượng tài sản tăng thêm kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: +32 tỷ USD

Mộc Diệp(T/H)/ Sở hữu trí tuệ

Author

eva@pressvn.com