0 Comments

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 2019

Về mặt chỉ tiêu, xã đã hoàn thành vượt kế hoạch 5/13 chỉ tiêu pháp lệnh do huyện bàn giao về tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, số chỉ tiêu mà xã hoàn thành theo kế hoạch được giao là 8/13 chỉ tiêu.

Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân: 63ha. Diện tích cấy Lúa là 49,5 ha, năng xuất bình quân 150kg/sào, đạt 40,5 tạ/ha, sản lượng 200,47 tấn, ước đạt 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 88,3%. Tổng giá trị thu được từ chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2019 ước tính trên 36 tỷ đồng tăng 62,8% so với cùng kỳ.

Từ ngày 07/5/2019 đến nay, UBND xã đã tổ chức tiêu hủy 2.573 con lợn do dịch tả lợn Châu Phi. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn xã = 5,64 ha, sản lượng đánh bắt ước đạt trên 16 tấn, tổng giá trị thu được ước đạt 560 triệu đồng. Ngoài ra, về cơ cấu kinh tế của nông – lâm – thủy sản; công nghiệp – xây dựng; dịch vụ đều tăng so với cùng kì năm ngoái và đạt thu là 97,304 tỷ đồng, đạt mức 146% so với cùng kỳ.

Về giáo dục và đào tạo, toàn xã có 3 trường ( không có trường tư thục, 03 trường công lập), 03 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đạt 100%. Cả 3 cấp được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2019. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 95% trên 2757 nhân khẩu.

Liên hoan tiếng hát Mường và biểu diễn cồng chiêng

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn đọng những hạn chế như đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là đội ngũ Trưởng thôn do trình độ chưa đồng đều,… do là xã dân tộc miền núi mặc dù kinh tế xã hội đã có nhiều bước phát triển mạnh trong những năm qua.

Đặc biệt, vấn đề cần được khắc phục hiện nay đó là về nguồn nước sản xuất, hiện nay toàn xã vẫn còn phụ thuộc lớn vào lượng nước mưa, không đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Mục tiêu trong năm 2020 đề ra đó là phấn đấu tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Nâng cao tỷ trọng về chăn nuôi, thực hiện các giải pháp đồng bộ thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, quan tâm phát triển lĩnh vực văn hoá – xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phục vụ công tác đấu giá, thu hút dự án đầu tư, đảm bảo an ninh quốc phòng,thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Phát động phong trào thi đua thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường quản lý đất đai; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Bên cạnh đó, UBND xã Phú Mãn cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự phát triển kinh tế như thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và trồng cây vụ đông. Chủ động phòng chống bão úng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Khuyến khích, tìm việc làm và tạo điều kiện cho các lao động đi làm ngoài địa phương hoặc đi xuất khẩu lao động.

Tăng cường khai thác các nguồn thu tại chỗ, hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2020 đảm bảo mọi hoạt động của địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức và hộ gia đình cá nhân. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành giữ gìn VSMT trên địa bàn xã.

Về công tác giáo dục, thực hiện tốt công tác giảng dạy cho năm học mới 2019- 2020 của các cấp học, phát động thi đua, phấn đấu dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia cấp độ I đối với 3 nhà trường. Ngoài ra, với các lĩnh vực khác cũng cần thực hiện tốt các mục tiêu đề ra theo sự chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai.

Phạm Khánh Linh/Sở hữu Trí tuệ

Author

Ngo@pressvn.com