0 Comments

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ.

Theo đó, quy mô quy hoạch là 498,2 ha đất với phạm vi ranh giới giáp đất quy hoạch xây dựng thị trấn Cam Lộ ở phía Bắc; phía nam giáp khu vực đất lâm nghiệp, xã Cam Thành; phía đông giáp dân cư hiện trạng, khu nghĩa trang tập trung và đất lâm nghiệp; phía tây giáp khu vực đất an ninh quốc phòng và đất nông nghiệp.

Mục tiêu là cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cam Lộ và Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cam Lộ đã được phê duyệt cùng với việc khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của khu vực, đề xuất những chiến lược phát triển khác biệt, khắc phục những yếu tố khó khăn, thách thức, phát huy những thế mạnh, tạo động lực phát triển cho khu vực huyện Cam lộ nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Đặc biệt, việc lập quy hoạch còn tạo cơ sở pháp lý để quản lý và đề xuất dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Huyện Cam Lộ

Bên cạnh đó, tính chất chính của khu vực quy hoạch là khu phức hợp kết hợp giữa đô thị và nghỉ dưỡng, sân Golf, được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật hiện đại, và kết nối hài hòa các khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đây còn là khu du lịch sinh thái, tổng hợp với nhiều loại hình hoạt động phong phú, đa dạng, đan xen, hỗ trợ lẫn nhau gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao cao cấp gắn với điều kiện địa hình tự nhiên khu vực.

Author

Ngo@pressvn.com