ISO 22956,  Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe – Yêu cầu đối với nhân sự lấy bệnh nhân làm trung tâm, nhằm giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe và lập kế hoạch tốt hơn về năng lực, nguồn lực của nhân viên y tế theo nhu cầu của bệnh nhân.

Tiêu chuẩn đưa ra các mô hình và phương pháp luận sáng tạo khác nhau cho nhân viên y tế nhằm tối đa hóa sự an toàn của bệnh nhân và nâng cao hiệu quả chi phí. Tiêu chuẩn đồng thời xem xét các khía cạnh của quản lý nhân sự, bao gồm lập kế hoạch lực lượng lao động, phân bổ nguồn lực bên trong và bên ngoài, dự báo các yêu cầu quy định và đánh giá năng lực trong những tình huống khẩn cấp.

ISO 22956 cũng tính đến nhu cầu của từng bệnh nhân, bao gồm nhiều lĩnh vực như tối ưu hóa sự an toàn của bệnh nhân, quản lý rủi ro, chất lượng chăm sóc, văn hóa tổ chức và lãnh đạo.

Theo bà Veronica Muzquiz Edwards, Trưởng dự án của Nhóm chuyên gia phát triển tiêu chuẩn, các tổ chức chăm sóc sức khỏe hiểu rõ hơn những gì ảnh hưởng đến môi trường làm việc của họ có thể tận dụng kiến thức này để tăng sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên.

“Việc áp dụng phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa dựa trên ISO 22956 sẽ cung cấp sự minh bạch cần thiết để phân bổ nguồn lực tốt hơn, giảm nguy cơ kiệt sức về thể chất và tinh thần, đồng thời cải thiện hài lòng trong công việc và kỹ năng của nhân viên”, bà Veronica Muzquiz Edwards khẳng định.

Ngoài ra, cách tiếp cận này cho phép các kỹ năng chuyên môn phù hợp hiệu quả hơn với nhu cầu của bệnh nhân, cải thiện kết quả lâm sàng và sự hài lòng của bệnh nhân.

Theo Chất lượng Việt Nam Online

Author

Ngo@pressvn.com