Thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị này đã gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả rà soát bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 mới, gồm: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.Kết quả rà soát cho thấy cả bốn bộ sách đều có một số nội dung, ngữ liệu cần điều chỉnh để phù hợp hơn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trình Hội đồng thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo các đề xuất chỉnh sửa.

Sau khi phương án chỉnh sửa được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa xem xét, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện chỉnh sửa.

sgk

NXB Giáo dục Việt Nam đề xuất phương án chỉnh sửa lỗi trong sách giáo khoa lớp 1

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc rà soát lỗi và đăng ký bản quyền SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, NXBGD đã mời các nhóm tác giả phối hợp đội ngũ biên tập viên, Ban Tổng biên tập của nhà xuất bản rà soát, kiểm tra toàn bộ bốn bộ SGK. Ngoài ra, NXBGD cũng cân nhắc, tiếp thu những phản hồi từ giáo viên, phụ huynh thông qua báo chí để điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.

Kết quả rà soát bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất trong hơn 37 trang, gồm SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và SGK Giáo dục thể chất 1. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa ở 18 trang. Một số lỗi cụ thể như: ngữ liệu “sách đâu ếch học bài?” trang 129 được đề nghị sửa thành “sách đâu em học bài?”; cắt giảm ngữ liệu “hàng bưởi ra bông trắng muốt” trang 152. Đối với SGK tiếng Việt 1 (tập 2) sửa lỗi khoảng 16 trang. Một số lỗi cụ thể như: Ngữ liệu “Thỏ có (…) vừa dài vừa to” trang 23 được đề nghị thành “Thỏ có đôi tai (…)”; chỉnh yêu cầu từ “nghe viết” thành “nhìn viết” ở một số trang… SGK Giáo dục thể chất 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được NXBGD đề xuất sửa lại ở ba trang 32, 88, 89…

Đối với bộ SGK lớp 1 Chân trời sáng tạo phải sửa lỗi ở bảy trang SGK môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh. Trong đó SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa lỗi ở năm trang. Một số lỗi cụ thể như ngữ liệu “lần đầu đi qua cầu khỉ” trang 139 được đề nghị sửa thành “lần đầu đi câu cá”; bốn tranh minh họa cũng phải sửa lại. SGK tiếng Anh 1 Family and Friends (Nationnal Edition)-Student Book sửa trang 47 và 53 một số câu và hình vẽ.

Đối với bộ sách lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực sửa lỗi trong khoảng hơn 24 trang. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa lại ở khoảng chín trang, tiếng Anh 1 sửa lại ở khoảng 8 trang và Giáo dục thể chất 1 sửa lại ở khoảng 7 trang. Điển hình trong SGK tiếng Việt 1 (tập 2) là đoạn trích bài “Ngày em đến trường” phải điều chỉnh viết lại cho hay.

Đối với bộ sách lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục sửa lỗi ở một trang trong SGK tiếng Việt 1 (tập 1) phải điều chỉnh nội dung văn bản do ngữ liệu không đúng trong thực tế.

Điều đáng nói, với hàng loạt các lỗi phải chỉnh sửa ở cả bốn bộ sách giáo khoa lớp 1, nhưng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không biên soạn tài liệu chỉnh sửa ngay như cách đơn vị biên soạn bộ “Cánh Diều” đang làm, mà đề xuất sẽ chỉnh sửa khi tái bản các bộ sách để phục vụ cho năm học 2021-2022.

Điều này cũng đồng nghĩa, hàng triệu học sinh lớp 1 năm nay và giáo viên có thể vẫn phải dạy và học bằng sách giáo khoa đang có nhiều lỗi. Ngoài ra, việc cả 5 bộ sách giáo khoa đều có lỗi, nhưng chỉ một bộ sách thực hiện chỉnh sửa ngày và bổ sung thêm tài liệu điều chỉnh, sẽ tạo nên sự không công bằng với giáo viên và học sinh khi sử dụng các bộ sách giáo khoa khác nhau để dạy và học.

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo

Author

Ngo@pressvn.com