Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thế giới và các nhà tuyển dụng ngày nay phải đối mặt với rất nhiều những thách thức. Nhận thức được sự cần thiết của các tổ chức dựa trên những khuyến nghị chung và toàn diện để đảm bảo nhân viên của các tổ chức hoạt động hiệu quả, các chuyên gia ISO về sức khỏe và an toàn lao động (SST) đã nhanh chóng bắt tay vào việc đưa ra các khuyến nghị trong thời gian kỷ lục.

Trong khi việc xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế ISO kéo dài trung bình ba năm, ISO / PAS 45005, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19 – Hướng dẫn chung cho các tổ chức , vừa được xuất bản, phát triển chỉ trong ba tháng, trước sự cấp bách của tình hình và nhu cầu cung cấp cho các tổ chức những khuyến nghị chung để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn khi đối mặt với đại dịch COVID-19.

ISO / PAS 45005 tập hợp các thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc quản lý sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cùng các bên liên quan trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Nhằm mục đích bổ sung những khuyến nghị và quy định quốc gia có hiệu lực.

Các chuyên gia từ 26 quốc gia đã làm việc không ngừng nghỉ để đưa ra những khuyến nghị dưới dạng một thông số kỹ thuật công khai (PAS), đã được 80 thành viên (P) của ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý của ISO xác nhận.

Theo Sally Swingewood, Giám đốc của ủy ban chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiêu chuẩn, PAS này đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho các tổ chức, bất kể tình trạng của họ hay vị trí của họ, để quản lý mọi rủi ro liên quan đến COVID-19.

Bà Sally Swingewood giải thích: “Chúng tôi biết rằng không phải tất cả các công ty đều có nguồn nhân lực chuyên dụng hoặc một chức năng OHS.

Đây là lý do tại sao những khuyến nghị thiết thực này phù hợp với tất cả các tổ chức, bất kể quy mô của họ như thế nào và cách tiếp cận được thực hiện để quản lý đại dịch trong khu vực án mà họ đang ở.

ISO / PAS 45005 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 283, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ban thư ký được cung cấp bởi BSI, thành viên của ISO tại Vương quốc Anh. PAS này có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store . Nó cũng được cung cấp miễn phí, chỉ đọc, trên trang web của ISO để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm quản lý cuộc khủng hoảng COVID-19.

Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam

Author

Ngo@pressvn.com