0 Comments

Thời gian làm thẻ Căn cước công dân

Căn cứ: Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý Căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

– Trường hợp cấp mới, cấp đổi:

+ Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;

+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

– Trường hợp cấp lại:

+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại thành phố, thị xã và các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước công dân, theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, trong thời gian tới, thời hạn cấp thẻ Căn cước công dân có thể được rút ngắn hơn.

Ảnh minh họa

Có thể nhận Căn cước công dân qua bưu điện

Trước đây, khi tiến hành làm Chứng minh nhân dân, người dân nhận giấy hẹn trả kết quả, sau đó phải quay lại nơi thực hiện thủ tục một lần nữa để nhận kết quả trực tiếp theo thời gian ghi trên giấy hẹn.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 08/2012, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp với các cơ quan Công an thuộc địa bàn các tỉnh, thành, quận, huyện triển khai Dịch vụ chuyển phát Chứng minh thư nhân dân (CMND) và sau này là thẻ Căn cước công dân (CCCD) đến tận tay cho người dân.

Cũng theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi Thông tư 40/2019), cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân và Số hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định.

Như vậy, theo quy định hiện hành, muốn nhận thẻ CCCD qua bưu điện, người dân cần ghi rõ tại Tờ khai Căn cước công dân và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Nhiều địa phương chậm trễ khi trả thẻ CCCD gắn chip

Hiện nay, cả nước đã tiến hành cấp CCCD gắn chip. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, không ít địa phương không trả CCCD cho người dân theo đúng thời hạn nêu trên.

Có thể lý giải tình trạng này là do việc cấp CCCD gắn chip mới được thực hiện nên máy móc đang trong thời gian hoàn thiện, hệ thống cấp CCCD gắn chip liên tục được sửa chữa, nâng cấp, cài đặt lại phần mềm… khiến cho việc làm CCCD bị chậm trễ. Đồng thời, số lượng người yêu cầu cấp thẻ CCCD quá lớn nên dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền trở nên quá tải.

Vì thế, thời gian trả thẻ CCCD có thể kéo dài hơn so với quy định của Luật.

Nguồn: Luật Việt Nam

Author

Ngo@pressvn.com