0 Comments

Bộ Y tế đưa ra 6 hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại các nơi như sau: Tại gia đình; cho người cách ly tại nhà; tại chung cư, khu tập thể, khu nhà/chung cư cho thuê; tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ); tại nơi làm việc; tại trường học.

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại gia đình

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn cho người cách ly tại nhà

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại chung cư, khu tập thể, khu nhà/chung cư cho thuê

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch (khu dịch vụ)

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại nơi làm việc

Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn tại trường học

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ

Author

Ngo@pressvn.com