0 Comments

Ngày 23/2/2023, Tòa soạn Doanh nghiệp Việt Nam có đăng tải bài viết Sumi Hanel, Vinhomes, Giao hàng Tiết kiệm nợ hàng chục tỷ đồng tiền bảo hiểm, trong đó có nội dung Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm nợ hơn 15,3 tỷ đồng của 8.893 lao động.

Thông tin và số liệu nói trên do Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội công bố rộng rãi tại thời điểm tính đến ngày 30/1/2023.

Tuy nhiên cùng ngày, Tòa soạn Doanh nghiệp Việt Nam nhận được công văn phản hồi từ Giao hàng Tiết kiệm kèm theo công văn của BHXH quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 15/2/2023 khẳng định doanh nghiệp này đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho các lao động đến hết tháng 1/2023.

“Tính đến thời điểm ngày 23/2, Công ty Giao hàng Tiết kiệm không nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội bất kỳ một khoản nào”, phía Giao hàng Tiết kiệm cho hay.

Author

Ngo@pressvn.com