Sáng ngày 01/9, sau khi nghe 21 ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội, đại diện các quận huyện của Hà Nội, các chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm OCOP, Nông sản thực phẩm an toàn tại “Diễn đàn trực tuyến Hà Nội 2021 – Kết nối sản phẩm OCOP, Nông sản thực phẩm an toàn”.

Author

Ngo@pressvn.com