Từ nghiên cứu bệnh tật đến phát triển các thiết bị y tế và phương pháp điều trị, ngành y tế phụ thuộc rất nhiều vào việc đo lường đảm bảo chất lượng. Ví dụ, sai sót về liều lượng trong thành phần thuốc hoặc thiết bị cấy ghép sai kích thước có thể gây ra những hậu quả tai hại.

Chính vì vậy, ISO đã xuất bản hàng trăm tiêu chuẩn quốc tế cung cấp định nghĩa, phương pháp đo lường, việc áp dụng các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo việc ghi nhãn và thuật ngữ nhất quán, hạn chế rủi ro sai sót về liều lượng hoặc thành phần của thuốc. Họ đặt nền tảng cho việc thu thập dữ liệu và trao đổi thông tin về những đặc tính của thuốc vốn rất cần thiết cho các mục đích thương mại và quy định.

Quá trình này cũng được củng cố bởi sự nhất trí về cách thể hiện kết quả của các phép đo. ISO 11240, Tin học y tế – Nhận dạng thuốc – Các yếu tố và cấu trúc dữ liệu để nhận dạng duy nhất và trao đổi thông tin trên các đơn vị đo, là tiêu chuẩn chính trong loạt bài này. Nó đảm bảo những thuật ngữ và số nhận dạng được sử dụng để đại diện cho các đơn vị đo lường được khớp theo cách chuẩn hóa với khái niệm đo lường cơ bản.

Tiêu chuẩn thiết lập quy tắc về tài liệu liên quan đến thành phần và liều lượng của thuốc, đặc biệt trong bối cảnh phân định thuốc. Nó cũng xác định các yêu cầu đối với việc biểu diễn đơn vị đo lường ở dạng mã hóa, cung cấp cấu trúc, quy tắc để ánh xạ từ vựng đơn vị khác nhau và những bản dịch của chúng. Để có được các phép đo chính xác và so sánh được, điều cần thiết là phải dựa vào các phương pháp, định nghĩa nhất quán.

Chuỗi tiêu chuẩn ISO 80000 liên quan đến số lượng và đơn vị là một phần cơ bản của tài liệu quảng cáo SI. Thật vậy, nó cung cấp các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu hài hòa cho các đại lượng, đơn vị được sử dụng trong khoa học, kỹ thuật, đồng thời cung cấp ngôn ngữ thống nhất để truyền đạt thông tin về các phép đo chính xác giữa các nhà khoa học, kỹ sư và những người tham gia vào quá trình đo lường. Tất cả các tiêu chuẩn này và hàng nghìn tài liệu quy chuẩn liên quan đến sức khỏe đều có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc trên ISO Store.

Theo Chất lượng Việt Nam Online

Author

minh@pressvn.com