Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Gần đây, Linklogis đã nhận được xếp hạng rủi ro ESG “thấp” với điểm số 14,4 từ Sustainalytics, một cơ quan xếp hạng ESG quốc tế có uy tín dưới sự quản lý của Morningstar, xếp hạng trong top 5% trong ngành phần mềm và dịch vụ toàn cầu và top 10% trong số các công ty toàn cầu. Trong số 15.491 công ty được Sustainalytics đánh giá trên toàn thế giới, Linklogis xếp hạng 1.372, với sự cải thiện đáng kể về xếp hạng toàn cầu và ngành so với năm trước.

Morningstar là một cơ quan xếp hạng có uy tín với nghiên cứu đầu tư độc lập về thị trường vốn và quỹ toàn cầu. Sustainalytics, một công ty con của Morningstar, là một công ty hàng đầu về nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG. Xếp hạng Rủi ro ESG của Sustainalytics đo lường mức độ phơi nhiễm của một công ty với các rủi ro ESG đặc thù của ngành và mức độ quản lý hiệu quả các rủi ro đó. Rủi ro chưa quản lý càng thấp, điểm Xếp hạng Rủi ro ESG càng thấp. Hiện tại, Xếp hạng Rủi ro ESG của Sustainalytics đã đánh giá hơn 15.000 công ty trên toàn thế giới và được thị trường công nhận rộng rãi. Môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã trở thành chỉ số quan trọng để thị trường vốn đánh giá các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội. Để đạt được sự phát triển ổn định và bền vững, các doanh nghiệp phải cân bằng giữa giá trị thương mại và giá trị xã hội.

Năm 2022, Linklogis lần đầu tiên nhận được xếp hạng “rủi ro thấp” của Sustainalytics, xếp hạng trong top 15% trong ngành phần mềm và dịch vụ toàn cầu và top 18% trong số các công ty toàn cầu. Năm nay, Linklogis tham gia Xếp hạng Rủi ro ESG của Sustainalytics lần thứ hai, cải thiện điểm số từ 17,8 lên 14,4. Điều này cho thấy sứ mệnh ESG của Linklogis “Công nghệ trao quyền cho sự phát triển của tài chính chuỗi cung ứng bền vững” bằng cách thực hiện các cam kết của công ty trong bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thực và sự tiến bộ của nền kinh tế kỹ thuật số. Theo Báo cáo Xếp hạng Rủi ro ESG của Sustainalytics, Linklogis thể hiện khả năng quản lý rủi ro mạnh mẽ và vượt trội trong các tiểu lĩnh vực như bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cũng như các sản phẩm và dịch vụ bền vững.

Như đã công bố trong Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) năm 2022 của Linklogis, Linklogis đã căn chỉnh đúng đắn với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2022, triển khai quản trị ESG vững chắc và hiệu quả. Linklogis tập trung vào bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, xây dựng hệ thống công nghệ bảo mật từ nhiều khía cạnh như quản lý an ninh thông tin, đảm bảo an ninh thông tin, chứng nhận an ninh thông tin và quản lý rủi ro để đảm bảo sự phát triển ổn định của khách hàng và đối tác trong một môi trường an toàn và đáng tin cậy. Về bảo vệ dữ liệu riêng tư và an ninh thông tin, Linklogis đã được lựa chọn thành công là lô hàng đầu tiên của các nhà kinh doanh dữ liệu của Sàn Giao dịch Dữ liệu Thâm Quyến vào năm 2022, và đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và viết các tiêu chuẩn ngành quan trọng như Các đặc tả ứng dụng cho máy tính bảo mật quyền riêng tư trong các kịch bản tài chính, Báo cáo nghiên cứu về ứng dụng máy tính bảo mật quyền riêng tư (2022), và Sách trắng về Tuân thủ lưu thông dữ liệu xuyên biên giới và Ứng dụng công nghệ.

Trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, Linklogis hợp tác với các tổ chức tài chính để thúc đẩy sự phát triển của tài chính xanh bao trùm, phục vụ nhiều ngành công nghiệp xanh và doanh nghiệp công nghệ cao, và cung cấp trải nghiệm tài chính chất lượng cao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các giải pháp tùy chỉnh và cơ sở hạ tầng công nghệ hàng đầu trong ngành. Trong nửa đầu năm 2023, tài sản của các giao dịch mà Linklogis phục vụ liên quan đến chuỗi cung ứng bền vững (bao gồm năng lượng tái tạo, phục hưng nông thôn, bảo vệ môi trường, tài sản trí tuệ, v.v.) đạt 4,4 tỷ Nhân dân tệ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Linklogis đã phục vụ hơn 210.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, với các sản phẩm công nghệ hiệu quả và tiên tiến cũng như hệ thống dịch vụ xanh, Linklogis cho phép chính mình, khách hàng và đối tác của mình đạt được hoạt động trực tuyến và không giấy tờ, cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Theo thống kê, Linklogis đã tiết kiệm khoảng 3.000 tấn giấy vào năm 2022, tương đương với việc giảm 1.800 tấn phát thải carbon hoặc khoảng 750 mẫu rừng. Liniklogis tích cực thúc đẩy việc ứng dụng toàn diện công nghệ xanh, đưa các khái niệm phát triển bền vững vào các quyết định về sản phẩm và phát triển, và hỗ trợ nhiều khách hàng và đối tác triển khai kinh doanh tài chính chuỗi cung ứng thông qua các giải pháp công nghệ kỹ thuật số và thông minh.

Song Qun, người sáng lập, chủ tịch và CEO của Linklogis, cho biết: “Linklogis sẽ tiếp tục chú ý đến các xu hướng phát triển bền vững trong nước và quốc tế, tiếp tục phục vụ sâu sắc cho các lĩnh vực khác nhau của tài chính chuỗi cung ứng thông qua các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, tạo ra giá trị lâu dài cho nhân viên, cổ đông và xã hội, và chia sẻ thành quả của đổi mới công nghệ.”

LIÊN HỆ: Gloria Zhou
Giám đốc Quan hệ công chúng  
Linklogis
zhoushiqian-at-linklogis.com

Author

eva@pressvn.com