Shanghai, Trung Quốc, ngày 19 tháng 9 năm 2023 – U Power Limited (Nasdaq: UCAR) (“Công ty” hoặc “U Power”), một công ty cung cấp dịch vụ nguồn cung ứng phương tiện với tầm nhìn trở thành một nhà cung cấp giải pháp năng lượng pin EV toàn diện ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng Công ty đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược (“Thỏa thuận”) với Magnify Capital Partners, một công ty tư vấn tài chính/đầu tư và quản lý quỹ, để thành lập một quỹ đầu tư. Quỹ sẽ được thành lập để cung cấp hỗ trợ tài chính, và Magnify Capital Partners sẽ cung cấp hướng dẫn ngành, cho các dự án tiềm năng trong tương lai của Công ty, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm sạc và hoán đổi pin, cả cho phương tiện hai bánh và bốn bánh, ở Bồ Đào Nha. Hiện tại Công ty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Bồ Đào Nha. Thời hạn của Thỏa thuận là một năm.

Theo Thỏa thuận, cả hai bên đồng ý thiết lập một lịch trình họp thường xuyên để đánh giá kinh doanh và trao đổi thông tin, và thành lập một nhóm dự án là nhóm điều hành của sự hợp tác sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phát triển của kinh doanh. Nhóm dự án sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên để thảo luận các chiến lược phát triển, trao đổi thông tin kinh doanh và kịp thời giải quyết các vấn đề.

Ông Jia Li, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, bình luận: “Chúng tôi rất vui mừng bắt đầu hợp tác với Magnify Capital Partners, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ chuẩn bị tốt cho chúng tôi phát triển kinh doanh và mở rộng ở Bồ Đào Nha và các khu vực nói tiếng Bồ Đào Nha khác. Sự hợp tác đánh dấu lần ra mắt của chúng tôi trên thị trường hoàn toàn mới này và dự kiến sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh công nghiệp và ảnh hưởng thị trường của chúng tôi. Chúng tôi mong đợi thấy nhiều tiến triển hơn nữa trong nỗ lực phát triển kinh doanh của chúng tôi cả trong nước và nước ngoài trong khi tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông của chúng tôi.”

Về U Power Limited

U Power Limited là một nhà cung cấp dịch vụ nguồn cung ứng phương tiện, với tầm nhìn trở thành một người chơi thị trường EV tập trung chủ yếu vào công nghệ hoán đổi pin thông minh mô-đun của riêng mình, hay công nghệ UOTTA, là một công nghệ hoán đổi pin thông minh mô-đun được thiết kế để cung cấp một giải pháp năng lượng pin toàn diện cho EV. Kể từ khi hoạt động vào năm 2013, Công ty đã thiết lập một mạng lưới nguồn cung ứng phương tiện ở các thành phố cấp thấp của Trung Quốc. Công ty đã phát triển hai loại trạm hoán đổi pin cho các EV tương thích và đang vận hành một nhà máy sản xuất ở thành phố Tỷ Bá, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: http://ir.upincar.com/.

Những tuyên bố hướng tới tương lai

Bản tin này chứa “những tuyên bố hướng tới tương lai”. Những tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và dự đoán của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “có khả năng”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong những tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo cho bạn rằng các kỳ vọng đó sẽ chứng tỏ là chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong hồ sơ đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

U Power Limited
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: ir@upincar.com

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Điện thoại: +1-917-609-0333
Email: tina.xiao@ascent-ir.com

Author

eva@pressvn.com