TOKYO, ngày 05 tháng 9 năm 2023 – SYLA Technologies Co., Ltd. (NASDAQ: SYT) (“SYLA” hoặc “Công ty”), điều hành nền tảng gây quỹ bất động sản thành viên lớn nhất Nhật Bản, Rimawari-kun, sẽ trình bày ảo và tổ chức các cuộc họp một-một tại Hội nghị Đầu tư Toàn cầu thường niên lần thứ 25 của H.C. Wainwright vào ngày 11-14 tháng 9 năm 2023.

Ban lãnh đạo của SYLA dự kiến sẽ trình bày ảo cho các nhà đầu tư và phân tích tham dự vào thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2023 lúc 7:00 sáng theo giờ Đông, với các cuộc họp một-một ảo được tổ chức trong suốt hội nghị.

Để nhận thêm thông tin hoặc để sắp xếp một cuộc họp một-một, vui lòng gửi email tới SYLA@gateway-grp.com.

Về SYLA Technologies Co., Ltd.
Có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, công ty của chúng tôi bao gồm SYLA Technologies Co., Ltd. và các công ty con hợp nhất của nó (SYLA Co., Ltd., SYLA Solar Co., Ltd., SYLA Brain Co., Ltd. và SYLA Biotech Co., Ltd.). Công ty sở hữu và điều hành nền tảng gây quỹ bất động sản thành viên lớn nhất Nhật Bản, Rimawari-kun, nhắm đến các cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức, cũng như các cá nhân có khả năng tài chính cao. Sứ mệnh của họ là dân chủ hóa đầu tư bất động sản trên toàn thế giới thông qua công nghệ và quản lý tài sản thông qua nền tảng Rimawari-kun. Họ tham gia vào hoạt động đầu tư chung cư tổng thể, bao gồm lập kế hoạch, phát triển, xây dựng, bán, quản lý cho thuê, quản lý tòa nhà, sửa chữa và bán tài sản. Thông tin bổ sung về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty có sẵn tại https://syla-tech.jp/en.

Lưu ý Cảnh báo về Các Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông cáo báo chí này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” trong phạm vi của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân và các luật chứng khoán khác. Các từ như “mong đợi”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tìm kiếm”, “ước tính” và các biểu hiện hoặc biến thể tương tự của các từ đó được dự định để xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Ví dụ, Công ty đang sử dụng các tuyên bố hướng tới tương lai khi thảo luận về kỳ vọng về tiền thu được gộp và việc đóng cửa đợt chào bán. Các tuyên bố hướng tới tương lai không phải là sự kiện lịch sử, và dựa trên các kỳ vọng, niềm tin và dự đoán hiện tại của ban quản lý, trong đó nhiều kỳ vọng, niềm tin và dự đoán theo bản chất là không chắc chắn. Các kỳ vọng, niềm tin và dự đoán như vậy được bày tỏ một cách thiện chí. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng, niềm tin và dự đoán của ban quản lý sẽ đạt được, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được bày tỏ hoặc được chỉ ra bởi các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chịu rủi ro và không chắc chắn có thể gây ra hiệu suất hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được bày tỏ trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Để biết mô tả chi tiết hơn về các rủi ro và không chắc chắn ảnh hưởng đến Công ty, tham khảo các báo cáo của Công ty được nộp theo thời gian cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”), bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các rủi ro được chi tiết hóa trong báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 20-F, được nộp với SEC vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ nói đến ngày ra tuyên bố. Công ty giả định không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các kết quả, sự kiện tiếp theo hoặc hoàn cảnh sau đó, thay đổi giả định hoặc thay đổi các yếu tố khác ảnh hưởng đến thông tin hướng tới tương lai ngoại trừ phạm vi bắt buộc theo luật chứng khoán hiện hành. Nếu Công ty cập nhật một hoặc nhiều tuyên bố hướng tới tương lai, không nên rút ra kết luận rằng Công ty sẽ thực hiện các bản cập nhật bổ sung liên quan đến điều đó hoặc các tuyên bố hướng tới tương lai khác. Các tham chiếu và liên kết đến các trang web đã được cung cấp như một tiện ích, và thông tin có trên các trang web đó không được hợp nhất bằng cách tham chiếu vào thông cáo báo chí này.

Thông tin Liên hệ
Gateway Group, Inc.
John Yi và Thomas Thayer
SYLA@gateway-grp.com
Điện thoại +1 (949) 574-3860

Author

eva@pressvn.com