Hồng Kông, ngày 06 tháng 9 năm 2023 – Solowin Holdings (Công ty), một trong số ít các công ty chứng khoán đa dạng và hướng tới nhà đầu tư Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, hôm nay thông báo về việc xác định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Đợt Chào Bán) của 2.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 4,00 USD mỗi cổ phiếu phổ thông. Dự kiến cổ phiếu phổ thông sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq vào ngày 7 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “SWIN”.

Công ty dự kiến sẽ thu về tổng cộng khoảng 8,0 triệu USD tiền thu được gộp từ Đợt Chào Bán này, trước khi trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền chọn mua thêm tối đa 300.000 cổ phiếu phổ thông trong vòng 45 ngày với giá chào bán công khai, trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư. Dự kiến Đợt Chào Bán sẽ đóng vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.

EF Hutton, một bộ phận của Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”), đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho Đợt Chào Bán. Bevilacqua PLLC đóng vai trò là luật sư của Công ty, và Winston & Strawn LLP đóng vai trò là luật sư của EF Hutton liên quan đến Đợt Chào Bán.

Số tiền thu được từ Đợt Chào Bán sẽ được sử dụng để (i) tài trợ cho việc mở rộng kinh doanh, bao gồm nâng cấp ứng dụng Solomon Pro; (ii) tăng cường hoạt động tư vấn đầu tư bằng cách tuyển dụng thêm các nhân sự chuyên nghiệp có kinh nghiệm; (iii) tài trợ cho các yêu cầu vốn ngày càng tăng của HKSFC tương ứng với cơ sở khách hàng đang mở rộng và tăng tài sản của khách hàng, để phát triển hoạt động cho vay ký quỹ; (iv) tài trợ cho việc quảng bá thương hiệu cũng như tuyển dụng thêm nhân sự bán hàng và tiếp thị; và (v) áp dụng chương trình khuyến khích nhân viên và cải thiện phúc lợi nhân viên.

Một bản đăng ký F-1 liên quan đến Đợt Chào Bán, đã được sửa đổi, đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) (Số Hồ sơ: 333-271525) và đã được SEC chấp thuận vào ngày 6 tháng 9 năm 2023. Đợt Chào Bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của bản đăng ký. Bản sao cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt Chào Bán, khi có sẵn, có thể được nhận từ EF Hutton, Gửi tới: Bộ phận Đại lý, 590 Đại lộ Madison, Tầng 39, New York, NY 10022, hoặc qua email tại syndicate@efhuttongroup.com hoặc qua điện thoại theo số (212) 404-7002. Ngoài ra, bản sao cáo bạch liên quan đến Đợt Chào Bán cũng có thể được nhận qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, quý vị nên đọc cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC để có thông tin đầy đủ hơn về Công ty và Đợt Chào Bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán, hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như các chứng khoán đó không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn trừ đăng ký, cũng như không có bất kỳ lời chào bán, lời mời chào hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Solowin Holdings

Solowin Holdings là một trong số ít các công ty chứng khoán đa dạng và hướng tới nhà đầu tư Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ thông qua nền tảng điện tử một cửa tiên tiến và an toàn của mình. Được cấp phép Loại 1/4/6/9 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Tương lai Hồng Kông, Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện, bao gồm các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp và quản lý tài sản. Nền tảng điện tử một cửa an toàn của Công ty cho phép nhà đầu tư truy cập hơn 10.000 chứng khoán niêm yết và các sản phẩm phái sinh của chúng trên các sàn giao dịch lớn bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKSE), Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Nasdaq, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Với năng lực tài chính và kỹ thuật vững mạnh, Công ty đã cung cấp các dịch vụ môi giới cho các nhà đầu tư Trung Quốc toàn cầu và các nhà đầu tư tổ chức tại Hồng Kông, và đã được người dùng và các chuyên gia trong ngành công nhận và đánh giá cao. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại http://ir.solomonwin.com.hk.

Những nhận định hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông báo này là những nhận định hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Đợt Chào Bán đề xuất của Công ty. Những nhận định hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và dự báo về các sự kiện trong tương lai của Công ty mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình, bao gồm kỳ vọng rằng Đợt Chào Bán sẽ được hoàn thành thành công. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày thông báo này, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp. Những tuyên bố này chịu sự tác động của các rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sự không chắc chắn liên quan đến các điều kiện thị trường và việc hoàn thành Đợt Chào Bán đề xuất theo các điều khoản dự kiến hoặc không hoàn thành, và các yếu tố khác được thảo luận trong phần “Các Yếu tố Rủi ro” của bản đăng ký đã nộp lên SEC. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó s

Author

eva@pressvn.com