Singapore, ngày 12 tháng 9 năm 2023 – Công ty SIMPPLE LTD. (“Công ty” hoặc “SIMPPLE”), nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (“PropTech”) đang nổi lên, hôm nay thông báo về việc xác định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (”Đợt chào bán”) là 1.602.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai là 5,25 USD/cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông đã được chấp thuận niêm yết trên thị trường vốn Nasdaq và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “SPPL”.

Công ty dự kiến sẽ thu về tổng cộng 8,4 triệu USD tiền thu được gộp từ Đợt chào bán, trước khi trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền mua thêm tối đa 240.300 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai, trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư. Dự kiến Đợt chào bán sẽ đóng vào hoặc xung quanh ngày 15 tháng 9 năm 2023, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.

Số tiền thu được từ Đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như công nghệ, chiến lược và thực hiện sở hữu trí tuệ, mở rộng quy mô bán hàng và tiếp thị sang các thị trường nước ngoài và mở các văn phòng vệ tinh được lựa chọn, các khoản đầu tư và mua lại tiềm năng, vốn lưu động và các mục đích tổng quát khác của công ty.

Maxim Group LLC đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất của Đợt chào bán. Loeb & Loeb LLP đóng vai trò là luật sư của Công ty tại Mỹ, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là luật sư của Maxim Group LLC liên quan đến Đợt chào bán.

Đơn đăng ký F-1 liên quan đến Đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (”SEC”) (Số File: 333-271067) và được SEC chấp thuận vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của đơn đăng ký. Bản sao cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt chào bán, khi có sẵn, có thể được nhận từ Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Tầng 16, New York, NY 10022, qua email tại syndicate@maximgrp.com, hoặc qua điện thoại theo số +1-212-895-3500. Ngoài ra, bản sao cáo bạch liên quan đến Đợt chào bán cũng có thể được nhận qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, quý vị nên đọc cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC để biết thêm thông tin về Công ty và Đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán, hay lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như không có đề nghị, lời mời chào bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc đề nghị, lời mời chào đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Công ty SIMPPLE LTD.

Có trụ sở tại Singapore, Công ty SIMPPLE LTD. là nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực PropTech đang nổi lên, tập trung vào việc giúp các chủ sở hữu và quản lý cơ sở vật chất quản lý cơ sở một cách tự động. Được thành lập vào năm 2016, Công ty có vị trí vững chắc trên thị trường quản lý cơ sở vật chất Singapore, phục vụ hơn 60 khách hàng trong cả khu vực công và tư nhân và mở rộng ra ngoài Singapore sang Úc và Trung Đông. Công ty đã phát triển Hệ sinh thái SIMPPLE độc quyền của mình, để tạo ra một công cụ quản lý lực lượng lao động tự động cho bảo trì tòa nhà, giám sát và vệ sinh bao gồm sự kết hợp của các giải pháp phần mềm và phần cứng như robot (cả vệ sinh và an ninh) và các thiết bị Internet vạn vật (IoT).

Tuyên bố tiên đoán

Một số tuyên bố trong thông báo này là những tuyên bố tiên đoán, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đợt chào bán đề xuất của Công ty. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và dự đoán của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) trong số các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng” và các biểu hiện tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện sau đó xảy ra hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong đơn đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

SIMPPLE LTD.
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: ir@simpple.ai

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Điện thoại: +1-917-609-0333
Email: tina.xiao@ascent-ir.com

Author

eva@pressvn.com