HỒNG KÔNG, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) (“Prenetics” hoặc “Công ty”), một công ty khoa học sức khỏe hàng đầu dẫn đầu bởi di truyền học, hôm nay công bố kết quả tài chính cho quý 2 kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, cùng với các cập nhật gần đây về hoạt động kinh doanh.

Những điểm nổi bật về tài chính quý 2 năm 2023

  • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là 5,7 triệu đô la Mỹ
  • EBITDA điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là (5,3) triệu đô la Mỹ
  • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền khác1 là 214,5 triệu đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Những điểm nổi bật về tài chính nửa đầu năm 2023

  • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là 11,6 triệu đô la Mỹ
  • EBITDA điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh tiếp tục là (15,1) triệu đô la Mỹ

“Chúng tôi luôn duy trì quan điểm rằng năm 2023 sẽ là một năm chuyển mình cho Prenetics, và những bước tiến gần đây của chúng tôi đã củng cố niềm tin đó. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào những lĩnh vực mà chúng tôi không chỉ thấy tiềm năng, mà còn thấy rõ con đường dẫn đến thành công. Sự hợp tác của chúng tôi với Giáo sư Dennis Lo, đặc biệt trong lĩnh vực phát hiện ung thư sớm, là minh chứng cho cam kết và tầm nhìn của chúng tôi. Ngày nay, chiến lược kinh doanh trong tương lai của chúng tôi được thể hiện rõ ràng thông qua ba đơn vị riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ: phòng ngừa, phát hiện ung thư sớm và điều trị đích. Tôi vừa cực kỳ phấn khích vừa lạc quan về hướng đi của chúng tôi, và tôi tin rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với Prenetics,” ông Danny Yeung, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Prenetics cho biết.

______________________________

1 Bao gồm tài sản ngắn hạn hiện tại, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 177,2 triệu đô la Mỹ, các khoản tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lợi nhuận hoặc lỗ là 13,6 triệu đô la Mỹ, các khoản phải thu thương mại là 5,6 triệu đô la Mỹ, trong số các khoản mục kế toán khác dưới tài sản ngắn hạn.

Các điểm nổi bật gần đây

  • Hoàn thành giao dịch với Giáo sư Dennis Lo cho Insighta dưới hình thức liên doanh 50/50 để phát hiện ung thư sớm đa loại vào tháng 7 năm 2023. Prenetics cung cấp 100 triệu đô la Mỹ, trong đó 80 triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt và 20 triệu đô la Mỹ bằng cổ phiếu của Prenetics. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng ban đầu rất đầy hứa hẹn. Một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ở nhiều quốc gia nước ngoài dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024.
  • ACT Genomics dự kiến sẽ ra mắt bộ xét nghiệm huyết thanh “lỏng” hồ sơ di truyền tổng quát 500 gen và 100 gen vào quý 4 năm 2023.
  • Công việc phát triển sản phẩm của ACT Genomics cho xét nghiệm Tồn dư Bệnh tối thiểu (MRD) dự kiến sẽ được triển khai vào quý 2 năm 2024.
  • Nhiều thỏa thuận phân phối và hợp tác đang được thảo luận cho Đông Nam Á và Trung Đông. Thêm chi tiết sẽ được chia sẻ khi có sẵn.
  • Cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí, giảm EBITDA điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh tiếp tục từ mức lỗ (9,8) triệu đô la Mỹ trong quý 1 năm 2023 xuống (5,3) triệu đô la Mỹ trong quý hiện tại với việc giảm thêm dự kiến trong nửa cuối năm 2023.

Về Prenetics

Prenetics (NASDAQ:PRE), một công ty khoa học sức khỏe hàng đầu dẫn đầu bởi di truyền học, đang cách mạng hóa phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị. Bộ phận phòng ngừa của chúng tôi, CircleDNA, sử dụng giải trình tự ngoại bào toàn bộ để cung cấp xét nghiệm DNA tiêu dùng toàn diện nhất thế giới. Insighta, liên doanh 200 triệu đô la Mỹ của chúng tôi với nhà khoa học nổi tiếng Giáo sư Dennis Lo, nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của chúng tôi trong việc cứu sống con người thông qua các công nghệ phát hiện ung thư sớm tiên tiến. Insighta có kế hoạch giới thiệu Presight cho ung thư phổi và gan vào năm 2025, và mở rộng với Presight One cho hơn 10 loại ung thư vào năm 2027. Cuối cùng, ACT Genomics, đơn vị điều trị của chúng tôi, là công ty đầu tiên ở Châu Á đạt được sự chấp thuận của FDA cho hồ sơ di truyền tổng quát khối u rắn thông qua ACTOnco. Mỗi đơn vị của Prenetics đều tăng cường tác động toàn cầu của chúng tôi đối với sức khỏe, thực sự thể hiện cam kết của chúng tôi để ‘nâng cao cuộc sống thông qua khoa học’. Để tìm hiểu thêm về Prenetics, vui lòng truy cập www.prenetics.com

Liên hệ quan hệ nhà đầu tư:

investors@prenetics.com

Tuyên bố tiên đoán
Bản tin này chứa các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “trú ẩn an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không phải lịch sử, bao gồm các tuyên bố về mục tiêu, mục tiêu, dự báo, triển vọng, niềm tin, kỳ vọng, chiến lược, kế hoạch, mục đích quản lý cho các hoạt động trong tương lai của Công ty và cơ hội tăng trưởng là các tuyên bố tiên đoán. Trong một số trường hợp, các tuyên bố tiên đoán có thể được xác định bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “mục tiêu”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin”, “tiềm năng”, “tiếp tục” , “có khả năng” hoặc các biểu hiện tiên đoán khác. Các tuyên bố tiên đoán dựa trên các ước tính và dự báo và phản ánh quan điểm, giả định, kỳ vọng và ý kiến của Công ty, trong đó có các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có, do đó chúng không nên được coi là chỉ dẫn chắc chắn về kết quả trong tương lai. Một s

Author

eva@pressvn.com