MACAU, Ngày 12 tháng 9 năm 2023 – Công ty TNHH Nhóm Gỗ Tự Nhiên (“Công ty” hoặc “Gỗ Tự Nhiên”), một công ty hàng đầu thế giới về lâm nghiệp tích hợp dọc có trụ sở tại FSC, hôm nay thông báo về việc xác định giá cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“Đợt Chào Bán”) của 750.000 Chứng chỉ Lưu ký Mỹ (“ADS”) với giá chào bán công chúng là 9 USD mỗi ADS, tổng giá trị chào bán là 6,75 triệu USD, với giả định các nhà đầu tư phụ không thực hiện quyền mua thêm ADS. Mỗi ADS đại diện cho 8 cổ phiếu phổ thông của Công ty. Các ADS sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, theo giờ Miễn Đông Hoa Kỳ, trên thị trường Vốn Nasdaq dưới mã chứng khoán “NWGL”. Dự kiến Đợt Chào Bán sẽ đóng vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư phụ quyền mua tối đa 112.500 ADS bổ sung trong vòng 45 ngày kể từ ngày bản cáo bạch cuối cùng với giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ban đầu. Nếu các nhà đầu tư phụ thực hiện quyền mua ADS bổ sung đầy đủ, tổng doanh thu dự kiến từ Đợt Chào Bán là khoảng 7,76 triệu USD.

Prime Number Capital LLC đóng vai trò là nhà đầu tư phụ cho Đợt Chào Bán. Loeb & Loeb LLP đóng vai trò là luật sư cho Công ty, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là luật sư cho các nhà đầu tư phụ.

Gỗ Tự Nhiên dự định sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán như sau: (i) khoảng 50% cho việc mua quyền khai thác và kinh doanh liên quan đến rừng; (ii) khoảng 35% cho việc mua nhà máy ở Châu Âu hoặc Nam Mỹ và phát triển các sản phẩm mới; và (iii) số còn lại để tài trợ vốn lưu động và các mục đích tổng quát khác của công ty.

Một đăng ký theo mẫu F-1 (Số File 333-271425) liên quan đến Đợt Chào Bán đã được nộp lên và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, theo giờ Miễn Đông Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua các chứng khoán được mô tả ở đây, cũng không có bất kỳ giao dịch bán các chứng khoán này ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Đợt Chào Bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch là một phần của đăng ký có hiệu lực. Khi có, bản sao của bản cáo bạch liên quan đến Đợt Chào Bán có thể được lấy bằng cách liên hệ: Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, hoặc qua email tại info@pncps.com. Ngoài ra, bản sao của bản cáo bạch liên quan đến Đợt Chào Bán cũng có thể được lấy qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Về Công ty TNHH Nhóm Gỗ Tự Nhiên

Công ty TNHH Nhóm Gỗ Tự Nhiên là một công ty lâm nghiệp tích hợp dọc hàng đầu thế giới tập trung vào hoạt động kinh doanh FSC, ngành công nghiệp gỗ và các sản phẩm gỗ. Hoạt động của Công ty bao gồm cả quản lý và khai thác rừng hướng thượng nguồn, và chế biến và phân phối gỗ hướng hạ nguồn. Gỗ Tự Nhiên cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm gỗ tròn, ván sàn, sàn gỗ, gỗ xẻ, than tái chế, than tổng hợp, than củi công nghiệp và tinh dầu, chủ yếu thông qua mạng lưới bán hàng ở Châu Âu, Nam Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Công ty là một trong những nhà xuất khẩu gỗ lớn nhất ở Peru, với khoảng 615.333 héc ta đất lâm nghiệp được cấp phép vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Về giá trị xuất khẩu năm 2021, Công ty là (i) nhà cung cấp sản phẩm gỗ xuất khẩu lớn thứ hai; (ii) nhà cung cấp sản phẩm gỗ xuất khẩu lớn thứ hai được FSC chứng nhận; và (iii) nhà cung cấp sản phẩm ván sàn xuất khẩu lớn nhất, ở Peru. Gỗ Tự Nhiên cũng là nhà cung cấp gỗ sồi xuất khẩu lớn nhất và nhà cung cấp gỗ cứng xuất khẩu lớn thứ hai, tại Pháp về khối lượng xuất khẩu năm 2021. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.nature-wood.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố có thể cấu thành các tuyên bố “tiên đoán” theo các “biện pháp bảo vệ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “nhằm”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không phải sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Thông tin bổ sung về các rủi ro và sự không chắc chắn này được bao gồm trong các tài liệu mà Công ty nộp lên SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tại ngày của thông cáo báo chí, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Janice Wang, Giám đốc Điều hành
Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư WFS
Điện thoại: +86 13811768599 +1 628 283 9214
Email: services@wealthfsllc.com

Author

eva@pressvn.com