GUANGZHOU, Trung Quốc, ngày 01 tháng 9 năm 2023 – LIZHI INC. (“LIZHI” hoặc “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) (NASDAQ: LIZI), một nền tảng giải trí xã hội và âm thanh, hôm nay thông báo kế hoạch thay đổi tỷ lệ Chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”) so với cổ phiếu phổ thông A của Công ty từ một (1) ADS đại diện cho hai mươi (20) cổ phiếu phổ thông A thành một (1) ADS đại diện cho hai trăm (200) cổ phiếu phổ thông A.

Việc thay đổi tỷ lệ này sẽ có cùng hiệu ứng như một đảo ngược chia cổ phiếu ADS theo tỷ lệ một-mười đối với các cổ đông ADS của LIZHI. Sẽ không có thay đổi đối với cổ phiếu phổ thông A cơ bản của LIZHI, và không có cổ phiếu phổ thông A nào được phát hành hoặc hủy bỏ liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ này. Hiệu ứng của việc thay đổi tỷ lệ đối với giá giao dịch ADS trên thị trường vốn Nasdaq dự kiến sẽ diễn ra vào đầu giờ kinh doanh ngày 20 tháng 9 năm 2023. Các chủ sở hữu ADS sẽ không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ, vì sự thay đổi sẽ được thực hiện trên sổ sách của ngân hàng lưu ký ADS. Sau khi thay đổi tỷ lệ, ADS của LIZHI sẽ tiếp tục được giao dịch trên thị trường vốn Nasdaq dưới mã chứng khoán “LIZI”.

Không có ADS mới lẻ nào được phát hành liên quan đến việc thay đổi Tỷ lệ ADS. Thay vào đó, các quyền lẻ đối với các ADS mới sẽ được tổng hợp và bán bởi ngân hàng lưu ký, và thu nhập tiền mặt ròng từ việc bán các quyền ADS lẻ (sau khi khấu trừ phí, thuế và chi phí) sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu ADS có liên quan bởi ngân hàng lưu ký.

Do thay đổi tỷ lệ ADS, giá ADS dự kiến sẽ tăng tương ứng, mặc dù Công ty không thể đảm bảo rằng giá ADS sau khi thay đổi tỷ lệ ADS sẽ bằng hoặc lớn hơn mười lần giá ADS trước khi thay đổi.

Về LIZHI INC.

LIZHI INC. đã tạo ra một hệ sinh thái âm thanh xã hội toàn diện với sự hiện diện toàn cầu. Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí âm thanh và mạng xã hội của người dùng thông qua các danh mục sản phẩm của mình. LIZHI INC. hình dung một hệ sinh thái âm thanh nơi mọi người có thể kết nối và tương tác thông qua giọng nói. LIZHI INC. đã được niêm yết trên Nasdaq kể từ tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://ir.lizhi.fm.

Tuyên bố Cảnh báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “cảnh báo an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn vốn có, và một số yếu tố có thể dẫn đến kết quả thực tế khác đáng kể so với bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của LIZHI; phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của LIZHI; kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng của thị trường âm thanh trực tuyến; kỳ vọng về tỷ lệ thu hút người dùng tích cực, đặc biệt là người dùng trả phí; khả năng tạo doanh thu của LIZHI từ cơ sở người dùng; biến động chung về kinh tế và kinh doanh ở Trung Quốc và các thị trường nước ngoài; tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế của LIZHI ở Trung Quốc và nơi khác nói chung; bất kỳ thay đổi bất lợi nào trong luật pháp, quy định, quy tắc, chính sách hoặc hướng dẫn áp dụng cho LIZHI; và các giả định nằm dưới hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào trong số đó. Trong một số trường hợp, các tuyên bố tiên đoán có thể được xác định bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin”, “tiềm năng”, “tiếp tục” , “có khả năng” hoặc các biểu hiện tiên đoán tương tự khác. Thông tin bổ sung liên quan đến các rủi ro, không chắc chắn hoặc các yếu tố này được bao gồm trong các tệp của Công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tại ngày của thông cáo báo chí, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các thông tin đó, trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Tại Trung Quốc:

LIZHI INC.
Bộ phận IR
Điện thoại: +86 (20) 8381-8791
Email: ir@lizhi.fm

The Piacente Group, Inc.
Jenny Cai
Điện thoại: +86 (10) 6508-0677
Email: Lizhi@tpg-ir.com

Tại Hoa Kỳ:

The Piacente Group, Inc.
Brandi Piacente
Điện thoại: +1-212-481-2050
Email: Lizhi@tpg-ir.com

Author

eva@pressvn.com