SHANGHAI, Trung Quốc, ngày 19 tháng 9 năm 2023 – Hywin Holdings Ltd. (“Hywin”, hoặc “Công ty”) (NASDAQ: HYW), một công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản độc lập hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng công ty đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất của một lô đất có tổng diện tích 56.449,39 mét vuông và công trình xây dựng trên mặt đất đang thi công (gọi chung là “Bất động sản”), nằm tại 09-No.5-3, Khu thí điểm Y tế và Du lịch Boao Lecheng (“Boao Lecheng”), tỉnh Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (“Trung Quốc”).

Bất động sản sẽ được sử dụng để xây dựng dự án trung tâm quản lý sức khỏe tích hợp đầu tiên của Hywin, đại diện cho một tài sản chiến lược có giá trị cho sự phát triển trong tương lai của Hywin.

Hywin đã khám phá các cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, đặc biệt là ở tỉnh Hải Nam. Thúc đẩy bởi các chính sách thuận lợi của chính phủ, Boao Lecheng là một khu thí điểm ở Trung Quốc tập trung vào phát triển công nghệ y tế, dịch vụ y tế và du lịch y tế, và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng trong các lĩnh vực tiên tiến.

Bất động sản nằm ở trung tâm khu vực y tế của Boao Lecheng, và nó rất gần các dịch vụ y tế phổ biến khác trong khu vực. Xét vị trí đắc địa của Bất động sản, các chính sách thuận lợi của chính phủ hỗ trợ Boao Lecheng và tiềm năng xây dựng trong tương lai của Khu tự do thương mại Hải Nam, Công ty tin rằng Bất động sản mang lại cơ hội độc đáo cho Hywin thực hiện chiến lược trung tâm quản lý sức khỏe tích hợp của mình.

Hywin nhận được thông báo xác nhận vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, nêu rằng Công ty đã trúng đấu giá mua Bất động sản thông qua đấu giá tư pháp với giá khoảng 129,2 triệu Nhân dân tệ. Hywin đã trả trước khoản tiền đặt cọc đấu giá 10,0 triệu Nhân dân tệ, sẽ hình thành một phần của khoản thanh toán. Giá thanh toán được xác định thông qua quá trình đấu thầu công khai, trong đó tính đến giá đấu thầu tối thiểu, điều kiện thị trường hiện tại, vị trí của Bất động sản và giá trị của các giao dịch đất đai lân cận. Khoản thanh toán sẽ được Công ty thanh toán bằng tiền mặt.

Về Hywin Holdings Ltd.

Hywin (NASDAQ: HYW) là một công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản độc lập hàng đầu tại Trung Quốc, tập trung vào cung cấp các dịch vụ tư vấn phân bổ tài sản và các sản phẩm tài chính toàn diện cho khách hàng giàu có. Các dịch vụ chính của Công ty là quản lý tài sản, quản lý tài sản, các dịch vụ tài chính toàn diện khác và dịch vụ quản lý sức khỏe. Quản lý tài sản hiện là phân khúc kinh doanh lớn nhất của Công ty, trong đó các nền tảng giải pháp trong nước và ngoài khơi phục vụ khách hàng qua các thế hệ. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc sức khỏe tích hợp và cao cấp cho khách hàng giàu có ở Trung Quốc, và nhằm trở thành nền tảng kép phục vụ khách hàng qua các chu kỳ thị trường và chu kỳ cuộc sống. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.hywinwealth.com/.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Bản tin này chứa các tuyên bố có thể cấu thành các tuyên bố “tiên đoán” theo các “lối thoát an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “dự đoán”, “ước tính”, “dự báo”, “kế hoạch”, “dự án”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “đang diễn ra”, “mong đợi”, “nhằm”, “tin”, “có thể”, “nên”, “sẽ”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Thông tin bổ sung liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn này được bao gồm trong các tài liệu mà Công ty nộp lên SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong bản tin này là tính đến ngày của bản tin này, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, ngoại trừ theo yêu cầu của luật hiện hành.

Liên hệ Nhà đầu tư:
Hywin Holdings Ltd.
Email: ir@hywinwealth.com

Liên hệ Truyền thông:
ICR, LLC
Edmond Lococo
Điện thoại: +86 138-1079-1408
Email: HywinPR@icrinc.com

Author

eva@pressvn.com