0 Comments

Cụ thể, giá thịt heo Vissan hôm nay được bán tại khu vực TP HCM thay đổi trái chiều, dao động từ 70.000 – 280.000 đồng/kg. Thịt heo xay tăng 24.000 đồng đạt ngưỡng 159.000 đồng/kg, trong khi đó cốt lết heo giảm 20.700 đồng/kg đạt 117.300 đồng/kg.

Tên sản phẩm

Đơn vị

Giá hôm trước

Giá hôm nay

Thay đổi

Giá thịt nạc vai

đồng/kg

136.900

136.900

0

Giá cốt lết heo

đồng/kg

138.000

117.300

-20.700

Giá thịt heo xay

đồng/kg

135.000

159.000

+24.000

Giá dựng heo

đồng/kg

135.000

135.000

0

Giá chân bắp giò heo

đồng/kg

128.000

128.000

0

Giá xương bộ heo

đồng/kg

70.000

70.000

0

Giá sườn non heo

đồng/kg

280.000

280.000

0

Giá thịt ba chỉ rút sườn

đồng/kg

250.000

250.000

0

Giá thịt heo Vissan hôm nay được bán tại các tỉnh thành khác xuất hiện thay đổi, dao động quanh 68.000 – 269.000 đồng/kg. Tăng 15% đối với thịt heo xay và giảm mức tương ứng với cốt lết heo, lần lượt đạt 154.000 đồng/kg và 113.000 đồng/kg.

Tên sản phẩm

Đơn vị

Giá hôm trước

Giá hôm nay

Thay đổi

Giá thịt nạc vai

đồng/kg

132.000

132.000

0

Giá cốt lết heo

đồng/kg

133.500

113.000

-20.500

Giá thịt heo xay

đồng/kg

130.900

154.000

+23.100

Giá dựng heo

đồng/kg

128.000

128.000

0

Giá chân bắp giò heo

đồng/kg

122.000

122.000

0

Giá xương bộ heo

đồng/kg

68.000

68.000

0

Giá sườn non heo

đồng/kg

269.000

269.000

0

Giá thịt ba chỉ rút sườn

đồng/kg

241.000

241.000

0

Giá thịt mát Meat Deli hôm nay trên trang web của Vinmart tiếp tục đi ngang, đạt khoảng 154.900 – 416.900 đồng/kg. Sụn heo báo mức 309.900 đồng/kg.

Tên sản phẩm

Đơn vị

Giá hôm trước

Giá hôm nay

Thay đổi

Giá thịt heo xay

đồng/kg

183.900

183.900

0

Giá thịt ba rọi

đồng/kg

286.900

286.900

0

Giá nạc vai heo

đồng/kg

255.900

255.900

0

Giá thịt đùi heo

đồng/kg

154.900

154.900

0

Giá nạc nọng heo

đồng/kg

416.900

416.900

0

Giá sụn heo

đồng/kg

309.900

309.900

0

Giá vai heo

đồng/kg

154.900

154.900

0

Giá thịt heo hôm nay tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không xuất hiện thay đổi, ổn định trong khoảng 72.000 – 195.000 đồng/kg. Thịt ba rọi rút sườn đạt ngưỡng 195.000 đồng/kg.

Tên sản phẩm

Đơn vị

Giá hôm trước

Giá hôm nay

Thay đổi

Giá thịt ba rọi

đồng/kg

175.000

175.000

0

Giá sườn non heo

đồng/kg

195.000

195.000

0

Giá sườn già heo

đồng/kg

135.000

135.000

0

Giá thịt nạc vai

đồng/kg

138.000

138.000

0

Giá thịt ba chỉ rút sườn

đồng/kg

195.000

195.000

0

Giá mỡ heo

đồng/kg

72.000

72.000

0

Giá nạc đùi heo

đồng/kg

135.000

135.000

0

Linh Linh

Author

minh@pressvn.com