SINGAPORE, ngày 19 tháng 9 năm 2023 – Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” hoặc “Công ty”), một tập đoàn hàng đầu về giáo dục doanh nhân edtech và giáo dục, thông báo rằng nó sẽ hủy niêm yết cổ phiếu của mình khỏi Upstream, ứng dụng giao dịch cho các chứng khoán kỹ thuật số và NFT được hỗ trợ bởi Horizon Fintex. Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty khỏi Upstream là do các quy định phức tạp về chứng khoán phát sinh từ việc niêm yết kép trên Upstream và NYSE. Quá trình hủy niêm yết đã được bắt đầu hôm nay và sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Genius Group sẽ không còn liên hệ gì với Upstream do việc hủy niêm yết này. Nó sẽ không tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ việc niêm yết nào của cổ phiếu của công ty con đã tách ra, Entrepreneur Resorts Ltd (“ERL”) trên Upstream hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào khác, điều này sẽ là trách nhiệm duy nhất của ERL.

Cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phiếu của họ trên nền tảng Upstream sẽ được chuyển cổ phiếu trở lại đại lý chuyển nhượng của Công ty, Vstock Transfer, vào hoặc trước ngày 29. Để khởi tạo việc chuyển ngay lập tức, mở Upstream, nhấn vào Nhà đầu tư, Rút chứng khoán. Nhập Mã chứng khoán “GNS” và Số lượng Cổ phiếu bạn muốn rút, sau đó nhấn Gửi Đại lý chuyển nhượng GNS của Vstock sẽ nhận được cổ phiếu của bạn ngay lập tức và sẽ giữ chúng dưới dạng ghi sổ kỹ thuật số mang tên của bạn. Vstock sẽ cung cấp cho cổ đông qua thư thường của Mỹ một Lời khuyên DRS (Bản kê khai) cho thấy cổ phiếu hiện được nắm giữ tại đại lý chuyển nhượng dưới dạng ghi sổ. Nếu bạn muốn chuyển lại cổ phiếu vào tài khoản môi giới của Mỹ, bạn sẽ cần liên hệ với môi giới của mình, cung cấp cho họ một bản sao Lời khuyên DRS của bạn và yêu cầu đại lý chuyển nhượng gửi lại cổ phiếu của bạn. Họ sẽ cung cấp cho bạn các mẫu thích hợp để hoàn thành.

Về Genius Group

Genius Group là một tập đoàn giáo dục doanh nhân edtech và giáo dục hàng đầu, với sứ mệnh phá vỡ mô hình giáo dục hiện tại với chương trình học suốt đời tập trung vào học viên, chuẩn bị cho học viên những kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và kỹ năng sống cần thiết để thành công. Thông qua nền tảng học tập của mình, GeniusU, Genius Group có cơ sở thành viên 4,5 triệu người dùng ở 200 quốc gia, từ độ tuổi sớm đến 100 tuổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.geniusgroup.net/

Thông báo cho nhà đầu tư

Đầu tư vào chứng khoán của chúng tôi có rủi ro cao. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro, sự không chắc chắn và các tuyên bố tiến bộ được mô tả trong Báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi theo Mẫu 20-F, được sửa đổi cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp lên SEC vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 và ngày 3 tháng 8 năm 2023. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số đó xảy ra, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của chúng tôi có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, giá trị chứng khoán của chúng tôi có thể giảm và bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình. Những rủi ro và sự không chắc chắn mà chúng tôi mô tả không phải là những rủi ro duy nhất đang đối mặt với chúng tôi. Các rủi ro bổ sung mà chúng tôi hiện không biết hoặc hiện tại coi là không trọng yếu cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, hiệu suất tài chính trong quá khứ của chúng tôi có thể không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai, và xu hướng lịch sử không nên được sử dụng để dự đoán kết quả trong tương lai. Xem “Tuyên bố tiến bộ” bên dưới.

Tuyên bố tiến bộ

Các tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố tiến bộ theo ý nghĩa của Phần 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, và Phần 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Các tuyên bố tiến bộ có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “nên”, “mong đợi”, “ước tính”, “tiếp tục” hoặc các thuật ngữ tương tự. Các tuyên bố tiến bộ như vậy vốn chịu sự tác động của một số rủi ro, xu hướng và sự không chắc chắn nhất định, nhiều trong số đó Công ty không thể dự đoán chính xác và một số Công ty thậm chí có thể không dự kiến ​​được và liên quan đến các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến ​​hoặc ngụ ý. Độc giả được cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào các tuyên bố tiến bộ này và được khuyên nên xem xét các yếu tố rủi ro được liệt kê ở trên cùng với các yếu tố rủi ro bổ sung dưới tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong các Báo cáo hàng năm của Công ty theo Mẫu 20-F, có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi các Báo cáo của Nhà phát hành nước ngoài theo Mẫu 6-K của Công ty. Công ty giả định không có nghĩa vụ cập nhật hoặc bổ sung các tuyên bố tiến bộ trở nên không đúng do các sự kiện sau đó, thông tin mới hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Liên hệ

Nhà đầu tư:
Flora Hewitt, Phó Chủ tịch Đầu tư Quan hệ và Sáp nhập
Email: investor@geniusgroup.net

Liên hệ truyền thông:
Adia PR
Email: gns@adiapr.co.uk

Nhà đầu tư Mỹ:
Dave Gentry, RedChip Companies Inc
1-800-RED-CHIP

Author

eva@pressvn.com