SINGAPORE, ngày 08 tháng 9 năm 2023 – Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” hoặc “Công ty”), một tập đoàn giáo dục và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, thông báo rằng số dư còn lại của Ghi chú Chuyển đổi Bảo đảm Cao cấp 18.130.000 USD được ký vào tháng 8 năm 2022 với Quỹ Cơ hội Alto Master, SPC – Danh mục Đầu tư Tách biệt B (“Ghi chú Chuyển đổi”) đã được giảm xuống còn số dư hiện tại là 53.344 USD thông qua các khoản thanh toán và chuyển đổi ghi chú.

Giới thiệu về Genius Group

Genius Group là một tập đoàn giáo dục và công nghệ doanh nhân hàng đầu, với sứ mệnh nỗ lực phá vỡ mô hình giáo dục hiện tại với chương trình học suốt đời tập trung vào học viên, chuẩn bị cho học viên những kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và kỹ năng sống để thành công trong thị trường ngày nay. Nhóm có cơ sở người dùng nhóm 4,5 triệu người dùng tại 200 quốc gia, từ độ tuổi sơ sinh đến 100 tuổi.

Thông báo cho nhà đầu tư

Đầu tư vào chứng khoán của chúng tôi liên quan đến mức độ rủi ro cao. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro, sự không chắc chắn và các tuyên bố hướng tới tương lai được mô tả trong Báo cáo Thường niên gần đây nhất của chúng tôi theo Mẫu 20-F, đã được sửa đổi cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp lên SEC vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 và ngày 3 tháng 8 năm 2023. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số đó xảy ra, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của chúng tôi có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, giá trị chứng khoán của chúng tôi có thể giảm, và bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các rủi ro và sự không chắc chắn mà chúng tôi mô tả không phải là những rủi ro và sự không chắc chắn duy nhất đang đối mặt với chúng tôi. Các rủi ro bổ sung mà chúng tôi hiện không biết hoặc hiện tại cho là không trọng yếu cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, hiệu suất tài chính trong quá khứ của chúng tôi có thể không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai, và xu hướng lịch sử không nên được sử dụng để dự đoán kết quả trong tương lai. Xem “Tuyên bố hướng tới tương lai” bên dưới.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Các tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng việc sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “nên”, “mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính”, “tiếp tục” hoặc các thuật ngữ tương tự. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy vốn chịu sự tác động của các yếu tố rủi ro, xu hướng và sự không chắc chắn nhất định, nhiều yếu tố mà Công ty không thể dự đoán chính xác và một số yếu tố mà Công ty thậm chí có thể không dự kiến được và liên quan đến các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến hoặc ngụ ý. Độc giả được cảnh báo không nên đặt niềm tin quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai này và được khuyến nghị xem xét các yếu tố rủi ro được liệt kê ở trên cùng với các yếu tố rủi ro bổ sung dưới tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong các Báo cáo Thường niên của Công ty theo Mẫu 20-F, có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi các Báo cáo của Nhà Phát hành Nước ngoài theo Mẫu 6-K của Công ty. Công ty giả định không có nghĩa vụ cập nhật hoặc bổ sung các tuyên bố hướng tới tương lai trở nên sai lệch do các sự kiện sau đó, thông tin mới hoặc cách khác.

Liên hệ

Nhà đầu tư:Flora Hewitt, Phó Chủ tịch Đầu tư và Sáp nhập và Mua bánEmail: investor@geniusgroup.net

Liên hệ truyền thông:Adia PREmail: gns@adiapr.co.uk

Nhà đầu tư Mỹ:Dave Gentry, Công ty RedChip1-800-RED-CHIPGNS@redchip.com

Author

eva@pressvn.com