SHANGHAI, Trung Quốc, 18 tháng 9 năm 2023 – FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“FLJ” hoặc “Công ty”), một nền tảng thuê căn hộ dài hạn hàng đầu dẫn đầu bởi công nghệ ở Trung Quốc, hôm nay đã công bố kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. Cụ thể, các cổ đông đã phê duyệt một số thay đổi liên quan đến vốn cổ phần được ủy quyền của Công ty, theo đó vốn cổ phần được ủy quyền đã được thay đổi thành 1.000.000.000 USD chia thành 10.000.000.000.000 cổ phần có mệnh giá danh nghĩa 0,0000001 USD mỗi cổ phần, trong đó có 8.500.000.000.000 cổ phần được xếp loại là Cổ phiếu Phổ thông Loại A có mệnh giá danh nghĩa 0,0000001 USD mỗi cổ phần, 1.000.000.000.000 cổ phần được xếp loại là Cổ phiếu Phổ thông Loại B có mệnh giá danh nghĩa 0,0000001 USD mỗi cổ phần, và 500.000.000.000 cổ phần được xếp loại là Cổ phiếu Ưu đãi có mệnh giá danh nghĩa 0,0000001 USD mỗi cổ phần.

Về FLJ Group Limited

FLJ Group Limited là một nền tảng thuê căn hộ dài hạn hàng đầu dẫn đầu bởi công nghệ ở Trung Quốc. Công ty cung cấp các căn hộ thương hiệu tiện nghi, sẵn sàng để vào ở và có giá cả phải chăng cho các cư dân trẻ, đang nổi lên ở các thành phố cũng như tạo điều kiện cho nhiều dịch vụ gia tăng giá trị. Công ty tận dụng công nghệ IT và di động tiên tiến để quản lý các căn hộ cho thuê ở nhiều thành phố khác nhau tại Trung Quốc. Công nghệ là trọng tâm trong kinh doanh của Công ty và được áp dụng vào quy trình hoạt động của công ty từ việc tìm kiếm, cải tạo căn hộ cho đến thu hút người thuê và quản lý tài sản. Việc tập trung vào công nghệ cho phép Công ty vận hành một danh mục các căn hộ lớn và phân tán với hiệu quả hoạt động cao và cung cấp trải nghiệm người dùng ưu việt.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

FLJ Group Limited
Email: ir@qk365.com

Christensen
Tại Trung Quốc
Ông Rene Vanguestaine
Điện thoại: +86-10-5900-1548
Email: Rene.vanguestaine@christensencomms.com

Tại Hoa Kỳ
Bà Linda Bergkamp
Điện thoại: +1-480-614-3004
Email: Linda.bergkamp@christensencomms.com

Author

eva@pressvn.com