SINGAPORE, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Environmental Solutions Group Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp giải pháp quản lý chất thải bền vững có sứ mệnh tái chế chất thải công nghiệp thành các sản phẩm tuần hoàn bằng các công nghệ đổi mới và năng lượng tái tạo, hôm nay đã công bố rằng họ đã đảm bảo tái chứng nhận cho nhà máy sản xuất của mình tại Singapore theo tiêu chuẩn Chứng nhận Quốc tế về Tính Bền vững và Carbon, hay ISCC PLUS.

Quá trình chứng nhận bao gồm đo lường và xác minh hàm lượng nguyên liệu tái tạo của các sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng. Phương pháp tiếp cận dựa trên tính toán này theo dõi dòng chảy của vật liệu thông qua các chuỗi cung ứng phức tạp, đảm bảo rằng tỷ lệ phần trăm nguyên liệu tái tạo vẫn nhất quán từ giai đoạn nguồn cung đến sản phẩm cuối cùng. Thông thường, các sản phẩm được chứng nhận cân bằng khối lượng, bao gồm cả những sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn ISCC PLUS, bao gồm hỗn hợp của nguyên liệu tái tạo và không tái tạo.

Việc tái chứng nhận, được cấp bởi TÜV NORD được công nhận trên quốc tế, cho phép ESGL tiếp tục mở rộng việc sử dụng nguyên liệu thải nhựa trong danh mục sản phẩm tuần hoàn bền vững của mình. Điều này, theo đó, cho phép ESGL cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm hơn chứa nguyên liệu thô có thể tái tạo, phù hợp với cam kết của họ về tính minh bạch chuỗi cung ứng và giảm phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị.

Lawrence Law, Giám đốc Bền vững và Chiến lược của ESGL, cho biết: “Chứng nhận cân bằng khối lượng xác minh rằng nhà máy sản xuất của ESGL tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về khả năng truy xuất nguồn gốc, điều cần thiết để sản xuất các sản phẩm hiệu suất cao như nguyên liệu hóa học bền vững. Chứng nhận cũng yêu cầu chuỗi hành trình minh bạch cho các nguyên liệu thô có thể tái tạo được sử dụng bởi công ty báo cáo. Điều này có tầm quan trọng thiết yếu để giảm thiểu các rủi ro chuỗi cung ứng hạ nguồn tiềm ẩn, khiến chứng nhận ISCC PLUS trở thành công cụ then chốt để thúc đẩy tính minh bạch lớn hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành.”

Các sản phẩm được chứng nhận ISCC PLUS được sản xuất tại địa điểm Singapore của ESGL bao gồm dầu pyrôlysis, được gọi là NEWOILTM, phục vụ như một nguyên liệu hóa học cho các sản phẩm polyolefin và các nhựa tái sinh dùng trong các vật liệu dựa trên nhựa. NEWOILTM được làm hoàn toàn từ 100% chất thải nhựa được chứng nhận và thể hiện các đặc tính hiệu suất tương tự như các lựa chọn truyền thống dựa trên hóa thạch.

“Chúng tôi rất vui mừng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được chứng nhận cân bằng khối lượng được làm từ các nguyên liệu thô được chứng nhận ISCC PLUS và dự định tận dụng việc tái chứng nhận bằng cách mở rộng thêm dải sản phẩm dầu pyrôlysis được chứng nhận cân bằng khối lượng được làm từ chất thải nhựa,” Aleli Gayadao, Kỹ sư Quy trình Cao cấp và Quản lý Bền vững tại ESGL cho biết. “Việc Công ty tiếp tục được công nhận theo tiêu chuẩn ISCC PLUS nhấn mạnh sự cống hiến liên tục của họ đối với các nguyên tắc nền kinh tế tuần hoàn, tính bền vững và các thực tiễn chuỗi cung ứng minh bạch trong ngành quản lý chất thải và nguyên liệu hóa học.”

Oliver Glatow, Quản lý chuyên môn Nhiên liệu sinh khối & Kinh tế tuần hoàn, tại TÜV NORD Cert GmbH: “Tại TÜV NORD Cert, chúng tôi công nhận ISCC PLUS là một hệ thống chứng nhận hàng đầu thể hiện các nguyên tắc về tính bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng không phá rừng. Sự hợp tác liên tục của chúng tôi với ESGL và các tiên phong ngành khác cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong nền kinh tế tuần hoàn. Là một phần trong chiến lược của TÜV NORD Cert, chúng tôi tiếp tục cam kết thúc đẩy các thực tiễn minh bạch và bền vững, đảm bảo rằng tương lai của hành tinh chúng ta được bảo vệ thông qua các hành động có trách nhiệm ngày nay.”

Về ISCC
ISCC – Chứng nhận Quốc tế về Tính Bền vững và Carbon – là một hệ thống chứng nhận cung cấp các giải pháp cho việc triển khai và chứng nhận các chuỗi cung ứng bền vững, không phá rừng và có khả năng truy xuất nguồn gốc cho một loạt các vật liệu sinh học và tuần hoàn. Chúng bao gồm chất thải sinh khối và chất thải, các nguyên liệu tái tạo phi sinh học và vật liệu carbon tái chế. Việc chứng nhận bên thứ ba độc lập đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính bền vững sinh thái và xã hội, cũng như khả năng truy xuất nguồn gốc, trong suốt chuỗi cung ứng. Tất cả các chứng chỉ ISCC đều có sẵn công khai thông qua cổng thông tin ISCC.

Về TÜV NORD CERT

Là một tổ chức chứng nhận hàng đầu với hơn 1.200 chuyên gia kiểm toán trên toàn thế giới, TÜV NORD Cert đánh giá và chứng nhận việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn tự nguyện. TÜV NORD Cert đảm bảo mức độ năng lực cao nhất trong việc chứng nhận tính bền vững, hệ thống quản lý, nhân sự và sản phẩm. TÜV NORD Cert đã là đối tác chứng nhận của ESGL kể từ năm 2021 khi họ chứng nhận sự tuân thủ tiêu chuẩn ISCC PLUS tại các địa điểm Singapore của ESGL.

Về ESGL Holdings Limited

ESGL Holdings Limited (“ESGL”) là một công ty holding được thành lập dưới dạng một công ty được miễn trừ theo luật pháp Quần đảo Cayman. Ở tuyến đầu thúc đẩy các giải pháp quản lý chất thải bền vững, ESGL cống hiến để cách mạng hóa việc chuyển đổi chất thải với sự nhấn mạnh vào công nghệ đổi mới và cam kết bảo vệ môi trường. ESGL tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh của mình thông qua thực thể hoạt động được thành lập tại Singapore, Environmental Solutions (Asia) Pte. Ltd. (“ESA”). Để biết thêm thông tin, bao gồm cả các hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa

Author

eva@pressvn.com