CAMBRIDGE, Mass. và ROSTOCK, Đức và BERLIN, ngày 11 tháng 9 năm 2023 – Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), đối tác thiết yếu trong lĩnh vực khoa học sự sống cho các câu trả lời dựa trên dữ liệu trong các bệnh hiếm gặp và thoái hóa thần kinh, hôm nay thông báo rằng Giám đốc điều hành của CENTOGENE Kim Stratton sẽ trình bày tại hội nghị toàn cầu đầu tư thường niên lần thứ 25 của H.C. Wainwright được tổ chức từ ngày 11-13 tháng 9 năm 2023, và mời các nhà đầu tư tham gia thông qua các cuộc họp một thể ảo với bà Stratton và Giám đốc tài chính của CENTOGENE Miguel Coego Rios.

Vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Hội nghị đầu tư toàn cầu thường niên lần thứ 25 của H.C. Wainwright

Ngày: 11-13 tháng 9
Địa điểm: Ảo
Định dạng: Bài thuyết trình của công ty và các cuộc họp một thể
Webcast trình bày*: https://link.centogene.com/centogene-hc-wainwright

*Bản ghi lại sẽ có sẵn trong 90 ngày sau bài trình bày.

Vui lòng liên hệ đại diện của bạn tại H.C. Wainwright để sắp xếp một cuộc họp một thể ảo với CENTOGENE trong hội nghị. Để biết thông tin về Hội nghị Đầu tư Toàn cầu H.C. Wainwright, vui lòng tham khảo trang web sự kiện (https://hcwevents.com/annualconference/).

Giới thiệu CENTOGENE

Sứ mệnh của CENTOGENE là cung cấp các câu trả lời thay đổi cuộc sống dựa trên dữ liệu cho bệnh nhân, bác sĩ và các công ty dược phẩm đối với các bệnh hiếm gặp và thoái hóa thần kinh. Chúng tôi kết hợp các công nghệ multiomic với Ngân hàng Dữ liệu Sinh học CENTOGENE – cung cấp phân tích chiều để hướng dẫn thế hệ tiếp theo của y học chính xác. Phương pháp tiếp cận độc đáo của chúng tôi cho phép chẩn đoán nhanh chóng và đáng tin cậy cho bệnh nhân, hỗ trợ sự hiểu biết chính xác hơn của bác sĩ về tình trạng bệnh, và đẩy nhanh và giảm thiểu rủi ro khám phá, phát triển và thương mại hóa thuốc nhắm mục tiêu của các công ty dược phẩm.

Kể từ khi thành lập vào năm 2006, CENTOGENE đã cung cấp chẩn đoán nhanh chóng và đáng tin cậy – xây dựng một mạng lưới khoảng 30.000 bác sĩ hoạt động. Các phòng thí nghiệm tham chiếu multiomic được chứng nhận ISO, CAP và CLIA của chúng tôi ở Đức sử dụng các tập dữ liệu Phenomic, Genomic, Transcriptomic, Epigenomic, Proteomic và Metabolomic. Dữ liệu này được thu thập trong Ngân hàng Dữ liệu Sinh học CENTOGENE của chúng tôi, với hơn 800.000 bệnh nhân đại diện từ hơn 120 quốc gia đa dạng, trong đó có hơn 70% không phải là người châu Âu. Cho đến nay, Ngân hàng Dữ liệu Sinh học CENTOGENE đã góp phần tạo ra những hiểu biết mới cho hơn 285 ấn phẩm được đồng nghiệp đánh giá.

Bằng cách dịch các dữ liệu và chuyên môn của chúng tôi thành những hiểu biết hữu hình, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 50 sự hợp tác với các đối tác dược phẩm. Cùng nhau, chúng tôi đẩy nhanh và giảm thiểu rủi ro khám phá, phát triển và thương mại hóa thuốc trong sàng lọc mục tiêu và thuốc, phát triển lâm sàng, tiếp cận thị trường và mở rộng, cũng như cung cấp Giấy phép Dữ liệu Sinh học CENTOGENE và Báo cáo Hiểu biết để cho phép một thế giới được chữa lành khỏi tất cả các bệnh hiếm gặp và thoái hóa thần kinh.

Để khám phá thêm về các sản phẩm, pipeline và mục đích hướng tới bệnh nhân của chúng tôi, hãy truy cập www.centogene.com và theo dõi chúng tôi trên LinkedIn.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ. Các tuyên bố nêu trong đây không rõ ràng mang tính lịch sử sẽ được coi là hướng về tương lai, và các từ “dự đoán”, “tin tưởng”, “tiếp tục”, “ước tính”, “dự định”, “dự án”, “được thiết kế để”, “tiềm năng”, “mục tiêu” và các biểu thức tương tự cũng như các động từ trong tương lai hoặc có điều kiện như “sẽ”, “sẽ”, “nên”, “có thể” và “có thể” hoặc phủ định của chúng nói chung nhằm xác định các tuyên bố hướng về tương lai. Các rủi ro và không chắc chắn như vậy bao gồm, trong số những điều khác, các điều kiện kinh tế và địa chính trị tiêu cực và bất ổn và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, những thay đổi có thể xảy ra trong các luật và quy định hiện hành và được đề xuất, các áp lực từ sự cạnh tranh và tập trung ngày càng tăng trong ngành của chúng tôi, chi phí và sự không chắc chắn về việc phê duyệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, sự phụ thuộc của chúng tôi vào các bên thứ ba và đối tác hợp tác, bao gồm khả năng quản lý sự tăng trưởng, thực hiện chiến lược kinh doanh của chúng tôi và thiết lập các mối quan hệ khách hàng mới, sự phụ thuộc của chúng tôi vào ngành bệnh hiếm, khả năng quản lý mở rộng quốc tế của chúng tôi, sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhân sự chủ chốt, sự phụ thuộc của chúng tôi vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi do ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, khả năng của chúng tôi trong việc tinh giản chi phí sử dụng tiền mặt, sự tuân thủ liên tục các điều khoản liên quan đến các công cụ tài chính, yêu cầu của chúng tôi đối với việc tài trợ bổ sung, và khả năng tiếp tục hoạt động của chúng tôi, hoặc các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin về các rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với những điều được nêu trong các tuyên bố hướng về tương lai này, cũng như các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của CENTOGENE nói chung, hãy xem các yếu tố rủi ro của CENTOGENE được nêu trong Mẫu 20-F của CENTOGENE nộp vào ngày 16 thá

Author

eva@pressvn.com