Doanh thu và tăng trưởng ổn định trong cả hai phân khúc Chẩn đoán và Dược phẩm thúc đẩy Hiệu suất Tài chính Bền vữngTổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng hai con số 15,1% lên 24,6 triệu euroCả hai phân khúc Dược phẩm và Chẩn đoán đều có hiệu suất tốt, khẳng định hướng dẫn doanh thu toàn năm 2023 tăng trưởng từ 10% đến 15%Hợp tác chiến lược gần đây được công bố với Lifera, một công ty dược phẩm thuộc sở hữu hoàn toàn của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), củng cố dấu chân toàn cầu về bộ gen và đa hệ gen của CENTOGENE và đảm bảo khoản đầu tư 30 triệu đô la của CENTOGENE từ Lifera, cũng như khoảng 50 triệu đô la tiền thanh toán trước và cột mốc liên quan đến hiệu suất của Liên doanh CAMBRIDGE, Mass. và ROSTOCK, Đức và BERLIN, ngày 07 tháng 9 năm 2023 – Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), đối tác thiết yếu về khoa học sự sống cho các câu trả lời dựa trên dữ liệu trong các bệnh hiếm gặp và thoái hóa thần kinh, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Kết quả nửa năm được so sánh với cùng kỳ năm trước, trừ khi có quy định khác, và phản ánh các điều chỉnh được mô tả dưới đây. “Quá trình chuyển đổi của CENTOGENE thành đối tác thiết yếu cho các bệnh hiếm gặp và thoái hóa thần kinh đang trên đà thực hiện. Chúng tôi tiếp tục đáp ứng các mục tiêu của mình trong các phân khúc Chẩn đoán và Dược phẩm cốt lõi,” Tổng giám đốc điều hành Kim Stratton của CENTOGENE cho biết. “Trong lĩnh vực Chẩn đoán, chúng tôi một lần nữa cho thấy tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022, với việc thực hiện tốt các sản phẩm khác biệt của chúng tôi, chẳng hạn như NEW CentoGenome®, CentoXome® và MOx, danh mục đa hệ gen của chúng tôi. Điều này cũng xác nhận cách tiếp cận của chúng tôi để đầu tư vào các khu vực trọng điểm, với tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Âu và Mỹ Latinh. Nửa đầu năm cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể 20% trong phân khúc Dược phẩm của chúng tôi, xác nhận quỹ đạo tăng trưởng của chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn toàn bổ sung nhân sự cho đội ngũ thương mại Dược phẩm và sẽ tiếp tục xây dựng đường ống của mình cho năm 2023 và 2024. Chúng tôi rất vui mừng khẳng định hướng dẫn doanh thu toàn năm 2023 tăng trưởng từ 10% đến 15%.”Nửa đầu năm 2023 – Những điểm nổi bật về Tài chính Tổng doanh thu cho nửa đầu năm 2023 tăng 15,1% lên 24,6 triệu euro, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả hai phân khúc Chẩn đoán và Dược phẩm, so với 21,4 triệu euro trong nửa đầu năm 2022Doanh thu phân khúc Chẩn đoán tăng 12,7% lên 16,3 triệu euro trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022. Sự tăng trưởng hai con số vững chắc này chủ yếu liên quan đến sự gia tăng 30% trong các yêu cầu xét nghiệm cho CentoXome® (Trình tự hệ gen nguyên phân của CENTOGENE) và CentoGenome® (Trình tự toàn bộ bộ gen của CENTOGENE). Những đóng góp cũng đạt được thông qua việc bán thêm 49% các đơn đặt hàng CentoXome® và CentoGenome® cho MOx (danh mục các giải pháp xét nghiệm đa hệ gen của CENTOGENE) trong nửa đầu năm 2023. Biên lợi nhuận gộp trong phân khúc là 32% so với 35% trong nửa đầu năm 2022, chủ yếu do một khoản thanh toán chiết khấu một lần mới đồng ý từ khách hàng Chẩn đoán có lịch sử chậm thanh toán đáng kể. Điều này đã được bù đắp một phần bởi những lợi ích về hiệu quả công nghệ và hoạt độngDoanh thu phân khúc Dược phẩm tiếp tục theo đà tăng trưởng, với sự gia tăng đáng kể 20,3% lên 8,3 triệu euro trong nửa đầu năm 2023 so với 6,9 triệu euro trong nửa đầu năm 2022. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nghiên cứu quan sát để tìm bệnh nhân và tiếp cận thị trường hợp tác với các đối tác dược phẩm toàn cầu để hỗ trợ các dự án giai đoạn phát triển lâm sàng trong các rối loạn hiếm gặp và thoái hóa thần kinh. Biên lợi nhuận gộp trong phân khúc là 45% trong nửa đầu năm 2023 so với 49% trong nửa đầu năm 2022, phản ánh sự bổ sung nhân sự cho đội ngũ thương mại Dược phẩm và bổ sung nhân sự chuyên trách trong hoạt động phòng thí nghiệm để phù hợp với quỹ đạo tăng trưởngKhoản lỗ hoạt động giảm xuống còn 21,3 triệu euro trong nửa đầu năm 2023, từ 21,4 triệu euro trong nửa đầu năm 2022. Điều này phản ánh sự cải thiện lợi nhuận gộp 6,5%, với việc giảm 24,5% chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) được bù đắp một phần bởi chi phí bán hàng cao hơn để thúc đẩy nỗ lực thương mại ở cả Dược phẩm và Chẩn đoánTổng EBITDA điều chỉnh theo phân khúc (phản ánh phân khúc Chẩn đoán và Dược phẩm) là 2,9 triệu euro trong nửa đầu năm 2023, giảm 45,3% so với 5,3 triệu euro trong nửa đầu năm 2022, chủ yếu phản ánh đội ngũ thương mại Dược phẩm đã được bổ sung đầy đủ như một kết quả của việc chuyển giao nguồn lực từ các chức năng doanh nghiệp sang các vai trò liên quan trực tiếp đến kinh doanh. Phù hợp với điều này, chi phí doanh nghiệp giảm 14% xuống còn 18,4 triệu euroTiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt là 14,2 triệu euro tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với 36,0 triệu euro tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dòng tiền chi tiêu cơ bản đã giảm trong nửa đầu năm 2023 so với nửa đầu năm 2022; tuy nhiên, điều này đã bị bù đắp một phần bởi các chi phí một lần Kim Stratton nói thêm: “Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách ký kết quan hệ đối tác chiến lược với Lifera, một công ty dược phẩm thuộc sở hữu hoàn toàn của Quỹ Đầu tư Công (“PIF”) của Ả Rập Xê Út, vào tháng 6 năm 2023. Khoản đầu tư của Lifera đảm bảo cho CENTOGENE một đối tác chiến lược cam kết cho tương lai, và quan hệ đối tác tổng thể tạo ra con đường để CENTOGENE đạt được tăng trưởng bền vững và lợi nhuận. Quan hệ đối tác này là bằng chứng cho bể kiến thức sâu rộng và vị trí hàng đầu của CENTOGENE trong các bệnh hiếm gặp.” Bình luận về hiệu suất tài chính, Giám đốc tài chính Miguel Coego

Author

eva@pressvn.com