0 Comments
.
Ông Đặng Triệu Hoà hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Sợi Thế Kỷ và vẫn tiếp tục nắm vị trí Tổng giám đốc công ty (Ảnh: STK).

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ 01/08/2020, Chủ tịch HĐQT các công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) điều hành.

Kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm vai trò trên đã được những nhà lãnh đạo Sợi Thế Kỷ chuẩn bị hơn 1 năm qua. 

Từng trả lời Baodautu.vn, nhà sáng lập Sợi Thế Kỷ cho biết, việc chuẩn bị có người kế nhiệm một trong hai vị trí mà ông đảm nhận (Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc) đã được tính đến từ lâu. 

Tại thời điểm trả lời phỏng vấn (06/2018), đã có 2 ứng viên, cả trong và ngoài Sợi Thế Kỷ, phù hợp cho “chiếc ghế” trên.

Khi đó, ông Hòa cho biết, ông thích “nhân tố bí ẩn” này giữ vai trò Tổng giám đốc hơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Và thực tế đã có sự khác biệt. 

Doanh thu thuần năm 2019 của Sợi Thế Kỷ đạt 2.229 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 214,6 tỷ đồng, trong khi kế hoạch năm là 199,5 tỷ đồng.

Dự kiến, Sợi Thế Kỷ trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 15%/mệnh giá.

Author

Duong@pressvn.com